Brand Name

#zonder​onderzoek

geen innovatie

De Kennis​coalitie

roept de politiek op om te investeren in onderzoek

 • NFU
 • MKB Nederland
 • KNAW
 • TO2 Federatie
 • Verengiging Hogescholen
 • VNO NCW
 • NWO
 • VSNU
help_outlineWat is er nodig?

Wat is er nodig?

Een jaarlijkse investering van minimaal 300 miljoen euro extra in onderzoek en innovatie voor de aankomende 10 jaar

help_outlineWat levert dat op?
 • format_quote

  Kennis wordt steeds belangrijker voor een weerbare samenleving en een gezonde economie. Investeren in kennis is daarom investeren in de toekomst.  Stan Gielen, voorzitter Kenniscoalitie
 • format_quote

  Investeren in kennis en innovatie is essentieel voor het sociaaleconomisch herstel na de coronacrisis. Een stevige impuls in ons hele kennisecosysteem is nodig om Nederland aantrekkelijk te houden voor talent. Zij zijn de motor van de innovatiekracht van Nederland en essentieel voor Nederlandse bedrijven.  Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW
 • format_quote

  Door meer geld beschikbaar te maken voor onderzoek en innovatie kan het mkb een grote productiviteitsslag maken. Laten we echt werk maken van het omzetten van kennis in cash én tegelijkertijd kennis laagdrempelig en toegankelijk maken voor het brede mkb.  Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland
 • format_quote

  Als we in de kopgroep van Europese kenniseconomieën willen blijven, zullen we de komende jaren met z’n allen stevig moeten investeren in onderzoek en innovatie.  Pieter Duisenberg, voorzitter Vereniging van Universiteiten
 • format_quote

  Nederland staat voor grote maatschappelijke transities. Er is veel nieuwe kennis nodig die snel kan worden toegepast. Dat vereist investeringen in de brede basis van ons onderzoek‐en innovatiebestel.  Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen
 • format_quote

  Duitsland heeft na de kredietcrisis laten zien dat investeren in innovatie dé weg uit een crisis is. Dat kunnen wij ook. Door in te zetten op innovaties die de economie en werkgelegenheid een slinger geven en tegelijkertijd grote maatschappelijke vraagstukken helpen oplossen.  Paul de Krom, voorzitter TNO
 • format_quote

  Investeren in de volle breedte van de kennisbasis is investeren in de toekomst. Het past bij de open kennissamenleving die Nederland wil zijn.  Ineke Sluiter, president KNAW
 • format_quote

  De COVID-19 crisis laat eens te meer zien hoe belangrijk publieke investeringen in wetenschap zijn, en hoe essentieel een goede basis infrastructuur is. Bijvoorbeeld voor een snelle ontwikkeling van vaccins en therapieën.  Margriet Schneider, voorzitter NFU

Dus waar wachten­ we nog op?

Investeer in onderzoek!

Voor meer informatie kunt u terecht bij de woordvoerder van NWO, Belinda van der Gaag op 06 514 69 454
get_appPersbericht
Deze website maakt gebruik van cookies
om de functionaliteit en de werking van onze website te verbeteren.